نخستین نامه : عروج


نامه ی نخست :

شادی مفهومی انتزاعی است. این یعنی شادی چیزی نیست که بشود برایش فرمول نوشت یا برایش دارو تجویز کرد. شادی هرکس مختص خود اوست و ممکن است برای دیگری بی معنی باشد.

 شادی بزرگ من تو هستی . خیلی فکر میکنم که چرا و چگونه . این اولین باراست که احساسی این چنین دارم. شادی را هرگز قبلا این چنین تجربه نکرده ام و تا کنون این چنین زندگی ام روی چرخ های غلطان شادی نبوده است. هر چیز کوچک و هر اتفاقی برایم لبخند می آفریند و قلبم را سرشار از احساس های خوب میکند. نمیدانم چه میکنی با من ! نمیدانم چیزی که در من ایجاد کرده ای با اراده و کنترل توست یا نه ، و یا دانستن اینها ذره ای به شادی تو می افزوند یا نه . فقط میدانم که تمام روح و مغز و قلب من خواهان توست، دربند توست و لحظه ای از تو دور نیست.

"من" که قبلا میشناختم ، جایی در اعماق درونم مدفون شده ، و شخصیتی جدید پیدا کرده است .من ، آزادی و عشق ، این مقدس ترین کلماتی که تا کنون شناخته ام را، تنها در اسارت تو یافته ام. قلبم پر از شادی است و مغزم پر است از سوال هایی که برای جوابشان نیازی نیست تلاش کنم . میتوانم همه ی آن سوال ها را درون صندوقچه ای پنهان کنم و آنها را به اعماق دریای شادی هایی که تو به من بخشیده ای بیندازم تا غرق شوند. دیگر دراین جهان جدید که برایم خلق کرده ای نیازی به عقل ندارم ، برای تجزیه و تحلیل تنها دلم کافی است . " زندگی را دوست دارم " هیچ گاه فکر نمیکردم میشود تا این حد زندگی را دوست داشت . تو ، زیباترین و عاشقانه ترین شعر انسانی هستی که انگار خداوند سروده است. تو آیت وجود خداوندی . تو نفس مسیحایی ، تو اعجاز موسایی ، تو باد بهاری ، تو اولین باران پاییزی ، تو درخت و آب و آتشی .

تو خود خداوند عشقی ، و محراب عبادتت "دوستت دارم" است، قله ای که باید بر فراز آن بنشینم و تو را ستایش کنم . اما تو با سخاوت خدواندی ات ، دو بال فرشته به من بخشیده ای که به جای نشستن بر این قله، بر فراز آن پرواز کنم. در آسمانش ، مرا به معراج چشمهایت خوانده ای و هزار شب، نمیتواند که با شب این معراج برابری کند. انگار که تمام روزهای گذشته را برای پیوستن به آن لحظه زیسته ام . لحظه ی دیدار تو. تو هفتمین شهر عشقی . 


/ 1 نظر / 136 بازدید
shabolhasani

خیلی قشنگ بود و خیلی خوشحالم که این حسای خوب رو داری و امیدوارم همیشه توی زندگیت سرشار از عشق و شادی و خوشبختی و بقیه حسای خوب باشی 💜